REKONSTRUKCIJA PUTA ŠĆEPAN POLjE-PLUŽINE

CRNA GORAGlavni projekat za rekonstrukciju puteva na putnoj deonici Šćepan Polјe-Plužine i Idejnog projekta za put između novog graničnog prelaza Paklice i graničnog mosta preko reke Tare.


Opis projekta

Deonica puta između Plužina i Šćepan Polјa je deo SEETO mreže i povezuje Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, a dalje se nastavlja na putnu deonicu Sarajevo-Foča-Hum (BiH).

Specifični cilјevi projekta su rekonstrukcija deonice puta od novog graničnog prelaza Paklice do brane Mratinje na reci Pivi kod Plužina i izgradnje puta od novog graničnog prelaza Paklice do graničnog mosta preko reke Tare (ali bez samog mosta).

Izabrane varijante imaju za cilј značajno povećanje nivoa usluge puta kroz pobolјšanje situacionog plana i geometrije poprečnih profila, povećanje nivoa bezbednosti na putevima, značajne zaštite od odrona na putu u zimskom periodu, uz velika odstupanja od trase postojećeg puta.


 UKRATKO O DEONICI ŠĆEPAN POLjE-PLUŽINE

- dužina puta od graničnog mosta do novog GP Paklice - 3 km
- dužina puta od GP Paklice do Plužina - 22,5 km
- trenutna maksimalna brzina je 30 km/h na određenim deonicama, a razmatrana projektovana brzina je 60-70 km/h.AŽURIRANO: 11.10.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Pobolјšanje putne mreže 

Korisnik
Vlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore

Naručilac
Evropska investiciona banka (IPF4)

Period izvršenja
2016-u toku


 USLUGE

- Prikuplјanje podataka
- Metodologija za projektovanje
- Geodetsko snimanje
- Hidrološka, geološka, geotehnička ispitivanja i studije
- Glavni projekat rekonstrukcije puta
- Idejni projekat za priklјučni put
- Plan nabavki
- Tenderska dokumentacija za radove na rekonstrukciji/izgradnji
- Predmer i procena troškova


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs