Najnovija vest

CeS.TRA d.o.o sa ponosom objavljuje uspešan završetak značajnog projekta železničke infrastrukture koji je započet 2013. godine. Više detalja

CESTRA
U BROJKAMA

VIŠE OD 7 MILIONA EURA PRIHODA
VIŠE OD JEDNE DECENIJE RADA U SRBIJI
RADNO ISKUSTVO U 16 ZEMALJA
PREKO 80 STALNO ZAPOSLENIH
I VIŠE OD 50 PROJEKATA U TOKU

ŠTA RADIMO?
NAŠ TIM, NAŠI SARADNICI

Kreiramo upotrebnu vrednost za naše klijente
sa cilјem da odgovorimo na njihove izazove

ZAŠTO RADIMO?

Naš svet se brzo menja
Urbanizacija vrši pritisak na resurse,
infrastrukturu i životnu sredinu,
stoga nastavlјamo da pružamo optimalna,
održiva i inovativna rešenja koja posebno kreiramo za naše klijente

Aktuelno

Uspešan završetak projekta "Železnička obilaznica oko grada Niša: generalni, idejni i projekat za građevinsku dozvolu i tenderska dokumentacija" kao značajno dostignuće

CeS.TRA d.o.o sa ponosom objavljuje uspešan završetak značajnog projekta železničke infrastrukture koji je započet 2013. godine. Ovo dostignuće označava krunu posvećenosti, napornog rada i saradnje naših članova tima i brojnih zainteresovanih strana tokom puta koji je trajao jednu deceniju.

Više detalja

Kompanija

Preduzeće CESTRA d.o.o. (prethodno CeS COWI d.o.o.) osnovano je u septembru 2005. godine od strane COWI A/S iz Danske, kao deo COWI Grupe. Aktivnosti u Srbiji počele su još 1990. godine, od kada je kompanija imala stalne operativne kancelarije za nekoliko velikih transportnih projekata i projekata vezanih za zaštitu životne sredine. Nakon njihovog uspeha, 2005. godine osnovano je nezavisno preduzeće, sa idejom korišćenja međunarodnog iskustva COWI Grupe u Srbiji. U februaru 2017. godine kompanija je promenila vlasničku strukturu, od kada je 100% u domaćem vlasništvu. Danas, CeS.TRA radi na brojnim projektima za međunarodne i domaće klijente, često i u saradnji sa ostalim članovima COWI Grupe.

Sa ponosom objavljujemo da je CeS.TRA proglašena za nacionalnog pobednika za 2019 godinu u okviru Evropskih poslovnih nagrada, na najvećem svetskom poslovnom takmičenju.

PREZENTACIJA

CeS.TRA je fokusirana na pružanje usluga u tri glavna poslovna područja:

Razvoj infrastrukture

CeS.TRA pruža usluge konsaltinga, projektovanja i planiranja u oblasti inženjeringa i istraživanja u infrastrukturnim projektima uklјučujući prostorno planiranje, planiranje saobraćaja, puteve, železnice, tunele, mostove, terminale, objekte za parkiranje, biciklističku infrastrukturu, visokogradnju itd. Više...

Vodno-ekološki inženjering

CeS.TRA analizira životnu sredinu kao deo procene uticaja na životnu sredinu i društveno-ekonomski uticaj (ESIA) za postojeće infrastrukturne projekte, kao i za planove i programe. Takođe, koristeći najnovije tehnologije, učestvujemo u najvažnijim projektima za upravljanje vodnim resursima kojima su potrebne savetodavne usluge, tehnička podrška, inženjerske usluge, priprema studija i podrška planiranju. Više...

Konsultantske usluge i tehnička podrška

CeS.TRA nudi usluge savetovanja i tehničke podrške koje podrzumevaju sveobuhvatnu tehničku, ekološku, pravnu i finansijsku procenu projekta. Naše usluge pokrivaju podršku i upravlјanje projektom za izgradnju, rehabilitaciju, rekonstrukciju, nadzor i privatno-javna partnerstva na velikim infrastrukturnim projektima. Više...

Novi projekti

Odabrani projekti

Za više detalјa o našim tekućim i prethodnim poslovima i referencama, molimo da posetite stranicu PROJEKTI