OBILAZNICA OKO NIŠA, ORIJENT/ISTOČNI MEDITERAN KORIDOR, SRBIJA – BUGARSKA; PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

SRBIJA, NIŠOvaj projekat će obezbediti neophodnu tehničku dokumentaciju za izgradnju jednokolosečne železničke obilaznice oko Niša (Projekat za građevinsku dozvolu, tenderska dokumentacija). Projekat predstavlja nastavak prethodne faze realizovane u periodu 2013-2016, koja je rezultirala Generalnim i Idejnim projektom i pratećim studijama.


Opis projekta

Svrha ovog projekta je da se bliže definišu detalji u vezi sa položajem, trasom, uzdužnim presecima, kapacitetom, tehničkim, tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama Obilaznice oko Niša prema prihvaćenom rešenju iz Idejnog projekta i Studije izvodljivosti.

Opšti ciljevi ovog projekta su:
- usklađivanje saobraćajne infrastrukture u odnosu na razvoj grada Niša i aerodroma Konstantin Veliki;
- izmeštanje teretnog železničkog saobraćaja iz centra Niša;
- razvoj železničkog sistema bez ometanja tranzitnog transporta na Koridoru X.

U širem kontekstu, ciljevi uključuju:
- integraciju funkcionalnih oblasti u Srbiji, regionu i šire;
- završetak elektrifikacije železničkog Koridora X kroz Srbiju i obezbeđivanje pouzdanijeg i bržeg železničkog saobraćaja u zemlji;
- završetak, modernizaciju i održivi razvoj železničkog transportnog sistema Srbije u okviru Panevropskog koridora X, u cilju ispunjavanja zahtevanih nivoa kapaciteta EU i standarda kvaliteta relevantnih za TEN-T mrežu.


 O OBILAZNICI OKO NIŠA

 • Obilaznica oko Niša je nova trasa jednokolosečne pruge u dužini od cc 22 km, za brzine do 160km/h, sa početnom tačkom u stanici Niš Ranžirna sa formiranjem novih stanica Niš Sever, Pantelej i Vrežina do uklapanja u postojeću železničku prugu Niš – Dimitrovgrad.

 • Ova obilaznica biće locirana u severnom delu grada Niša i omogućiće izmeštanje teretnog železničkog saobraćaja iz centra Niša.AŽURIRANO: 02.7.2024


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projakta
Izgradnja nove trasa jednokolosečne elektrificirane pruge, obilaznice oko Niša za brzine do 160km/h.

Korisnik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Infrastruktura železnice Srbije A.D.

Naručilac
Evropska investiciona banka (EIB)

Period izvršenja
2019 - 2024


 USLUGE
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
 • Izrada Idejnog rešenja za dobijanje Lokacijskih uslova
 • Izrada Projekta za građevinsku dozvolu uključujući:
  • Geodetsku dokumentaciju;
  • Studiju geotehničkih uslova za izgradnju železničke pruge;
  • Projektovanje trase železničke pruge i stanica;
  • Projektovanje mostovskih konstrukcija;
  • Projektovanje hidrotehničkih objekata;
  • Projektovanje puteva;
  • Projektovanje zgrada staničnih kompleksa;
  • Projektovanje tehnologije i organizacije saobraćaja
  • Projektovanje tehničke infrastrukture i komunalija, kao i zaštita i izmeštanje postojeće tehničke infrastrukture i komunalija;
 • Priprema Tenderske dokumentacije.

 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Direktor
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs