PROJEKAT REHABILITACIJE MOSTA PREKO NOVIH BARA, AUTOPUT E75

SRBIJAProjekat rehabilitacije mosta preko Novih Bara na državnom putu IA reda br.1, na km: 713+680.


Opis projekta

U toku projekta izrađena je tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Novih Bara kod Jagodine. Ukupna dužina konstrukcije mosta je 84,40 m.

Glavne karakteristike postojećeg mosta bile su:
- U desnoj kolovoznoj traci most je složenog preseka tj. sastoji se od dva različita tipa konstrukcije: na voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci je armirano betonski kontinualni nosač na osam polјa sa uklјeštenim srednjim stubovima, dok je na zaustavnoj traci konstrukcija sačinjena od niza prostih prenapregnutih armirano betonskih greda montažnog sistema sa poprečnim dilatacijama.
- U levoj kolovoznoj traci mostovska konstrukcija je kontinualni nosač na osam polјa izrađen od prenapregnutih armirano betonskih nosača.


 UKRATKO O MOSTU

Potreba za rehabilitacijom je proizašla iz činjenice da konstrukcija mosta ima velika oštećenja i značajno utiče na bezbednost saobraćaja, efikasno upravlјanje saobraćajem i održavanje puteva.AŽURIRANO: 13.11.2017


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje upravlјanja saobraćajem i stanja puta 

Korisnik
JP Putevi Srbije

Naručilac
JP Putevi Srbije

Period izvršenja
2015-2016


 USLUGE

  • Analiza postojećeg stanja
  • Izrada projekta za rehabilitaciju mosta
  • Izrada projekta za rehabilitaciju puta
  • Izrada projekta privremene saobraćajne signalizacije i opreme za vreme izvođenja radova na rehabilitaciji
  • Procena uticaja na životnu sredinu i izrada mera za zaštitu životne sredine
  • Mere zaštite na radu


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Vršilac dužnosti rukovodioca odelјenja
za konstrukcije
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs