PROCENA INFRASTRUKTURE U PRAVOSUĐU

BEOGRAD, SRBIJAOpšti cilj ovog projekta bio je jačanje nezavisnosti, efikasnosti, kvaliteta i odgovornosti pravosuđa koji mu omogućavaju borbu protiv svih oblika kriminala kroz efikasniji sistem krivičnog pravosuđa u Republici Srbiji.


Opis projekta

Obim usluga ovog projekta je usmeren na doprinos implementaciji Nacionalne strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana, a posebno za rešavanje izazova pravosudne infrastrukture.

Glavni očekivani rezultati projekta su:

- Rezultat 1 - Unapređeno uputstvo za definisanje modela tipskog suda i pripremljeno prvo uputstvo za definisanje modela tipskog tužilaštva.
- Rezultat 2 - Završena procena pravosudne infrastrukture, ažurirana baza podataka, identifikovane potrebe koje se odnose na rekonstrukciju / renoviranje zgrada i / ili dodatne prostorije u objektima u kojima se nalaze sudovi i tužilaštva, identifikovane i rangiranje potrebe IKT infrastrukture.
- Rezultat 3 - završena tehnička dokumentacija za prioritetne radove i IKT opremu.


 UKRATKO O PRAVOSUDNOJ INFRASTRUKTURI

Pravosudna infrastruktura ima nedostatak sudnica, prostorija za intervjue i generalno nedostatak prostora, nedostatak pristupa osobama sa ograničenom pokretljivošću, loše radno okruženje i značajne izazove za održavanje zbog prostorija koje se nalaze u zgradama koje su proglašene za kulturno nasleđe i / ili nisu originalno projektovane za specifičnu upotrebu.AŽURIRANO: 13.11.2017.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Unapređenje infrastrukture pravosudnih organa kroz uspostavljanje tehničkih uslova za rekonstrukciju i / ili potreban dodatni prostor i unapređenje IKT infrastrukture u zgradama gde se nalaze kancelarije sudova i tužilaštva kako bi im se omogućilo da nesmetano obavljaju svoje poslove

Korisnik
Ministarstvo pravde Republike Srbije

Naručilac
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Period izvršenja
2015-2018


 USLUGE

  • Ažuriranje uputstva za definisanje modela tipskog suda
  • Priprema uputstva za definisanje modela tipskog tužilaštva
  • Razvoj metodologije i kontrolne liste za procenu infrastrukture
  • Predlog intervencija u skladu sa modelskim uputstvima
  • Podrška Ministarstvu pravde, Visokom savetu pravosuđa i Državnom veću tužilaca pri unapređenju baze podataka o objektima pravosuđa
  • Omogućiti odabir 10 prioritetnih zgrada
  • Priprema tehničke dokumentacije za rekonstrukciju / renoviranje
  • Priprema IKT specifikacije i izrada procene potreba
  • Identifikacija i prioritizacija poboljšanja IKT infrastrukture


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja za
konstrukcije
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs