WEST 65

BEOGRAD, SRBIJAIzrada saobraćajnih elaborata i projektne dokumentacije za sve prilazne saobraćajnice, saobraćajne površine, parking površine i podzemnu garažu sa dva nivoa.


Opis projekta

Ovaj projekat se već realizuje u Bloku 65 na Novom Beogradu, a obuhvata i stambeni i poslovni prostor.

Komercijalni deo kompleksa uklјučuje maloprodajne objekte, koji se nalaze u prizemlјu stambenih zgrada, kao i savremeni tržni centar.

Prema arhitektonskom rešenju, planirana je izgradnja jedne od najsavremenijih i najviših zgrada u Beogradu, jedinstvene i prepoznatlјive forme, i to na uglu ulice Omladinskih Brigada i unutrašnjeg magistralnog poluprstena.

Područje će se razvijati kroz dve faze i mnogo pod-faza, a usluge su pružene za svaku pod-fazu.


 UKRATKO O WEST 65

- 152.437 m2 stambenog i poslovnog prostora
- Podzemna površina: 46.331 m2
- Broj apartmana: 514
- Broj maloprodajnih objekata: 100
- Broj parking mesta: 1.324
- Površina otvorenog prostora: 15.484 m2AŽURIRANO: 15.11.2017.


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Urbani razvoj

Korisnik
Grad Beograd

Naručilac
PFB d.o.o.

Period izvršenja
2010-u toku


 USLUGE

  • Generalni projekat saobraćajnih površina i parking garaže
  • Idejni projekti saobraćajnih površina i parking garaže
  • Glavni projekti saobraćajnih površina i parking garaže
  • Elaborat saobraćajnog rešenja


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za
puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs