OBILAZNICA BUDVE

CRNA GORAIzrada Idejnog projekta prioritetne obilaznice koja je deo jadransko-jonskog autoputa u Crnoj Gori – deonica Obilaznica Budve, poddeonica 1.1.


Opis projekta

Obilaznica Budve je izabrana kao prioritetna deonica jadransko-jonskog autoputa (AIH), koja je deo osnovne SEETO mreže, ruta 1, u Crnoj Gori. Svrha projekta je razvoj potrebne tehničke dokumentacije koju zahtevaju EU Međunarodne finansijske institucije kako bi finansirale izgradnju nove brze saobraćajnice koja će ispuniti TEN-T standarde.
Idejni projekat i druge studije pripremljene su za izgradnju punog profila nove brze saobraćajnice koja će povezati deonicu između Petrovca i Tivta sa dve saobraćajne trake u oba smera za min brzinu od 80km/h, zbog veoma teških uslova terena.


 O OBILAZNICI BUDVE

 • Ukupna dužina deonice je 14km
 • Broj petlji: 3
 • 2 pristupna puta: ukupna dužina 7.15km
 • Projektovana brzina (pun profil brze saobraćajnice): 80 km/h
 • Broj vijadukata/mostova (na brzoj saobraćajnici): 14
 • Broj tunela: 5AŽURIRANO: 03.04.2019


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Poboljšanje putne mreže

Korisnik
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Naručilac
CONNECTA/DG NEAR

Period izvršenja
2017-2018


 USLUGE

Kao deo ovog zadatka, sprovedene su sledeće aktivnosti:

 • Mobilizacija i prikupljanje podataka
 • Geodetska istraživanja i mapiranje
 • Geotehnička, hidrološka ii hidro-geološka istraživanja i elaborati
 • Idejni projekat prema EU praksi
 • Projekat trase
 • Projekat kolovoza
 • Projekat mostova
 • Projekat tunela
 • Projekat potpornih konstrukcija
 • Projekat odvodnjavanja
 • Projekat regulacija
 • Projekat opreme u tunelima
 • Projekat petlji
 • Projekat pristupniha puteva
 • Projekat izmeštanja komunalne infrastrukture
 • Projekat saobraćajne signalizacije, opreme i ITS
 • ESIA uključujući plan za upravljanje zainteresovanim stranama, plan zaštite životne sredine i akcioni plan socijalne zaštite i okvirni plan raseljavanja)


 KONTAKT

Ivana Stevanović
Rukovodilac odelјenja za puteve, železnice i aerodrome
Tel + 381 11 38 35 040
ivas@cestra.rs